Website

De rechten op deze website en de getoonde informatie behoren toe aan Pand9 en zijn beschermd op basis van het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Pand9 is het niet toegestaan deze website op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of op een andere manier beschikbaar te stellen.

Typefouten en prijswijzigingen voorbehouden. De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gemaakt en samengesteld, maar garandeert niet dat de informatie compleet en/of accuraat is. Ook aanvaardt Pand9 geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke is ontstaan door het gebruik maken van de informatie. Hoewel we achter de getoonde informatie staan, kunnen we niet garanderen dat deze informatie correct of compleet is. Mocht u op- of aanmerkingen hebben betreffende de getoonde informatie, dan kunt u ten allen tijde contact met ons opnemen.

Email

De informatie in dit bericht is vertrouwelijk en is bij wet beschermd. Het bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Als u niet de beoogde ontvanger bent, wordt u hierbij geïnformeerd dat elk gebruik, verspreiding of reproductie ten strengste verboden is. Als u niet de geadresseerde bent, neem dan contact op met de afzender per kerende e-mail en vernietig alle kopieën van het originele bericht.